STICHTING BETH YESHURUN NEDERLAND

קרן בית יעקב הולנד

Messias Belijdende Hebreeuws Israëlitisch Kenniscentrum

Interview: Het reformatorisch Dagblad in gesprek met Frank King over het verloren huis van Jakob.

Interview door: Klaas van der Zwaag, Reformatorisch dagblad.

Het Bijbelse Joodse volk bestaat niet uit Europese mensen die zich vandaag Joden noemen, maar uit tot slaaf gemaakte Afrikanen. Dat betoogt Frank King, voorzitter van de nieuwe stichting Beth Yeshurun.

e stichting stelt dat de slaven die destijds uit Egypte getogen zijn naar het land Kanaän, de oorsprong vormen van het werkelijke Joodse volk. En niet de blanke Joden, aldus King. „We bidden dat de tot slaaf gemaakte Afrikanen weer terugkeren tot hun God, de God van Israël.”

Wat houdt de nieuwe stichting in?

„De nieuwe stichting heet: ”Beth Yeshurun”, wat betekent: ”het huis van Jakob”. Jakob is volgens de Bijbel de stamvader van de twaalf Joodse stammen. Het overblijfsel van die stammen zijn afgedwaald van de weg die God voor hen had uitgestippeld.

In de Thora houdt Mozes hen voor wat dan de consequenties zullen zijn van hun ongehoorzaamheid: ze zouden teruggaan in slavernij, ontmenselijkt worden, hun leven lang vernederd worden door alle volken op aarde, totdat zij zouden erkennen dat zij Gods volk zijn. Pas dan zal God hen weer in ere herstellen en hen het land teruggeven dat Hij beloofd heeft aan hun Hebreeuwse voorvaderen.”

Wat hebt u ontdekt over het Joodse volk?

„Als je de Bijbel hanteert als toetssteen, dan kun je niet om de veronderstelling heen dat het Bijbelse Joodse volk voor en na de veertigjarige tocht door de woestijn een donkere huidskleur heeft gehad, met een Afrikaans voorkomen. Daarna zijn de twaalf stammen uit Israël verdreven. Tijdens de trans-Atlantische slavernij werden Hebreeuwse slaven verkocht en verscheept als slaven naar Amerika. Hun nakomelingen weten niet eens meer waar de voorvaderen precies vandaan komen. Joodse gewoonten en gebruiken zijn in onbruik geraakt.”

Joodse Igbo’s uit Nigeria. Beeld Frank King

Het authentieke Hebreeuws is een Afrikaanse taal, stelt u.

„Uit diverse bronnen blijkt dat het authentieke Hebreeuws tot een Afrikaanse taalgroep behoort. In twee Surinaamse Creoolse talen –Sranantongo en het Saramaccaans– en in het Papiaments, de taal die op de Nederlandse Antillen wordt gesproken, zijn enkele Hebreeuwse leenwoorden ontdekt. Deze woorden duiden op de herkomst van de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen. Dit gegeven heeft mij gesterkt in mijn vermoeden dat het Bijbelse Joodse volk uit donkere mensen bestaat.”

U bent een uit Suriname afkomstige nakomeling van gevluchte slaven uit Afrika. Is er een link te leggen met de twaalf weggevoerde stammen van Israël?

„Wij, afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied, zijn volgens de Bijbel het authentieke Joodse volk. Wij zijn uniek. De Bijbel zegt dat aan de doorstane slavernij men het volk van God zal herkennen.”

U lijkt met uw visie op het Joodse volk een eenzame roepende in de woestijn.

„Nee, ik heb aannemelijk gemaakt dat ik afstam van de Joodse stam Gad, een van de twaalf zonen van Jakob. En Jakob is de stamvader van de twaalf Joodse stammen. Het is aan hen die zich Joden noemen, maar het niet zijn, om te bewijzen dat zij afstammen van een van de twaalf stammen van het Joodse volk.”