De ervaringen van Patricia Watson in het beloofde land

Even over mezelf, mijn naam is Patricia geboren 14 Juni 1964 in Paramaribo te Ephramzegen (de zegen van Ephraim). Toen ik 12 jaar jong was heb ik mijn leven aan Yeshua gegeven maar het duurde nog 12 jaren toen ik echt wedergeboren werd, ik was toen 24 jaar. In 2009 ben ik voor het eerst […]

Happy Sjabbat

In exodus 35:1-3 riep Mozes alle leden van de twaalf Hebreeuws Israëlitische stammen bij elkaar. Hij hield hen de geboden voor, die G’d zijn volk bevolen heeft. ‘Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige sabbat voor de Here. In geen […]

Interview Reformatorische Dagblad

Interview door: Klaas van der Zwaag, Reformatorisch dagblad. Het Bijbelse Joodse volk bestaat niet uit Europese mensen die zich vandaag Joden noemen, maar uit tot slaaf gemaakte Afrikanen. Dat betoogt Frank King, voorzitter van de nieuwe stichting Beth Yeshurun. e stichting stelt dat de slaven die destijds uit Egypte getogen zijn naar het land Kanaän, […]

Het Koninklijk Besluit van 1862

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1862 afgeschaft. De tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika in Suriname kregen op 1 juli 1863 voor het eerst mensenrechten en plichten. Een van de rechten was, het recht op welzijn. In dit recht ligt het recht op herstelbetaling impliciet […]

Black Lives Matter Activisme

Het begin van een nieuw tijdperk De Nederlandse inzending, tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival 2021, heeft van alle 26 kandidaten het wereld nieuws gehaald. De inzending had een bijzondere lyrische boodschap: ‘Birth of a New Age, yu no man broko mi’. En dat was volgens de New York Times een heropleving van de […]

Het debat

De vicieuze strijd tussen de Palestijnen en de ‘joodse’ Israëliërs, om het land Israël, woedt sinds mensen heugenis al heel veel jaren. Onwillekeurig wordt je na het zien van televisiebeelden gedwongen om partij te kiezen: of je sympathiseert met de Palestijnen of met de ‘joodse’ Israëliërs. Maar wie zijn de rechtmatige eigenaren van Israël? Oftewel […]

Feesten/Psalm

dramatic sky. Beautiful sky

14 januari: Rosj Chodesj Sjewat (Nieuwe maansfeest) 13 februari: Rosj Chodesj Adar (Nieuwe maansfeest) 26 februari: Poerimfeest (het feest van Koningin Esther/Hadasha) . Dit feest is gebaseerd op het Bijbelboek Esther. Het is geen feest dat G’d aan zijn volk heeft verplicht 14 maart: Rosj Chodesj Niesan (nieuwe maansfeest) 27 maart: Erev Pesach 28 maart: […]

Brief aan een zuster

Beste zuster, Ons land van origine is Israël, ze ligt geografisch in het continent Afrika. Onze taal van origine is het Hebreeuws. Ons geloof van origine is het Hebreeuwse geloof. De Hebreeuwse Bijbel is onze gids. Jij blijft mijn rebelse joodse zuster. Op vrijdag als de avond valt, vieren wij sjabbat, en gedurende het jaar […]