Contact

Colofon

Stichting Beth Yeshurun Nederland, is opgericht op 17 februari 2021.  Ze is een Messias belijdende Hebreeuws Israëlitisch Kenniscentrum.

Contactgegevens:

KvK-nummer: 81921020

Contactgegevens:

 Website: www.bethyeshurun.nl

email-adres: info@bethyeshurun.nl   

Telefoonnummer: +31622424639            

Giften

Om het doel van de stichting te verwezenlijken steunen wij op giften, donaties, subsidies en
sponsorbijdragen, erfstellingen en legaten.

Bankrelatie: ING Bank Amsterdam
BIC code: INGB NL 2A
Rekeningnummer: NL13 INGB0009290252
Ten name van: Stichting Beth Yeshurun Nederland
Address ING Bank: ING Bank NV Foreign Operations, POB 1800, 1000 BV Amsterdam.

Steunbetuigingen