De ervaringen van Patricia Watson in het beloofde land

Even over mezelf, mijn naam is Patricia geboren 14 Juni 1964 in Paramaribo te Ephramzegen (de zegen van Ephraim).

Toen ik 12 jaar jong was heb ik mijn leven aan Yeshua gegeven maar het duurde nog 12 jaren toen ik echt wedergeboren werd, ik was toen 24 jaar. In 2009 ben ik voor het eerst naar Israël geweest op een Pelgrimsreis met de gemeente die ik destijds bezocht (Volle Evangelie), ik was toen een christen. Bij aankomst voelde ik me meteen thuis, het leek alsof ik al die tijd wat had gemist, een deel van mezelf, wat een heerlijk gevoel was dat ♥️.

Ik vergat mijn medicijnen te gebruiken had nergens last van, ik had geen klachten, ik voelde me een compleet ander persoon. Wat ik wel vreemd vond op was dat vanaf vrijdagavond t/m zaterdagavond (Sjabbat) bijna alles dicht was (winkel, horeca e.d.), ik begreep er niets van. Ik had geleerd dat de Sjabbat was afgeschaft 😷. Verder keek mijn ogen uit! Bijna alles kwam overeen met wat er in het Oude Verbond staat, bijvoorbeeld plaatsen als Engedi, het graf van Yeshua, de Dode Zee. Ik heb echt genoten, bij terugkeer naar Nederland was ik verdrietig, ik was echt in tranen!

oen ik vervolgens opnieuw in Israël was kreeg ik een ontmoeting met Yeshua in een lift (speciaal voor de Sjabbat ingesteld, stopt deze automatisch op elke verdieping). Bij terugkomst thuis heb ik in december 2015 de kerk verlaten en me aangesloten bij een Joods Messiaansbelijdende Gemeente. Ik was namelijk overtuigd dat de Sjabbat niet de zondag maar de zaterdag was en dat deze niet was afgeschaft 🕎. Dank aan de Almachtige! Ik oktober 2018 weer naar Israël om het Loofhuttenfeest te vieren. Wat een geweldige ervaring was dat! Veel muziek, blijdschap en dans. Bij terugkomst thuis kon ik als door een wonder Hebreeuws lezen en schrijven. Ik droomde en zag hoe een Hand mij Hebreeuws leerde schrijven en een Stem zei, zo moet je het uitspreken. Toen ik wakker werd, kon ik het. Wat een geweldige ervaring was dat! Het is niet zo dat ik alles meteen kon maar elke dag gaat het lezen beter 😎🙏🏿.In 2019ben ikk opnieuw voor het Loofhuttenfeest in Yisrael geweest en heb daar weer een goede geweldige tijd gehad. Ik herkende de taal kon me beter verstaanbaar maken. Mijn ziel herkent de geschriften en de letters van het Hebreeuwse Alfabet! Aan de Eeuwige G-d alle lof en eer. Elke keer als ik weer terugkeer uit Yisrael gebeurt er wat in mijn geest, ziel en lichaam. Mijn geloof in de Enige, levende G-d en in zijn Zoon is sterker geworden. Ik heb een betere en persoonlijke relatie met de Schepper van hemel en aarde en met zijn Zoon de Messias die stierf voor onze zonden aan het marteltuig🙏🏿. Nu ben ik 2 jaren niet in Yisrael geweest van wege COVID-19😷. Maar Zijn wil geschiedde als ik Eretz Yisrael weer mag bezoeken, dan zal het ook gebeuren. Sjalom!🙋🏾‍♀️🕎.Todah Rabba en Sjalom! 🥰🕎👍🏾.

Beeld: klaagmuur (beeld: christipedia.nl)