STICHTING BETH YESHURUN NEDERLAND

קרן בית יעקב הולנד

Messias Belijdende Hebreeuws Israëlitisch Kenniscentrum

Brief aan een zuster

Beste zuster,

Ons land van origine is Israël, ze ligt geografisch in het continent Afrika.
Onze taal van origine is het Hebreeuws. Ons geloof van origine is het Hebreeuwse geloof.
De Hebreeuwse Bijbel is onze gids. Jij blijft mijn rebelse joodse zuster. Op vrijdag als de avond valt,
vieren wij sjabbat, en gedurende het jaar alle verplichte Bijbelse feesten. Waarom verzet jij je nog
tegen het geloof van je Hebreeuwse voorvaderen?