STICHTING BETH YESHURUN NEDERLAND

קרן בית יעקב הולנד

Messias Belijdende Hebreeuws Israëlitisch Kenniscentrum

Hebreeuws Israëlitische Bijbelse feesten en herdenkingen 2021:

 • 14 januari: Rosj Chodesj Sjewat (Nieuwe maansfeest)
 • 13 februari: Rosj Chodesj Adar (Nieuwe maansfeest)
 • 26 februari: Poerimfeest (het feest van Koningin Esther/Hadasha) . Dit feest is gebaseerd op het Bijbelboek Esther. Het is geen feest dat G’d aan zijn volk heeft verplicht
 • 14 maart: Rosj Chodesj Niesan (nieuwe maansfeest)
 • 27 maart: Erev Pesach
 • 28 maart: eerste dag Pesach
 • 30 maart derde dag Pesach, 2e dag herdenking opstanding Messias Yeshua HaMashiach, 2e dag Omertelling
 • 13 april: Rosj Ghodesj Ijar (Nieuwe maansfeest)
 • 26 april: Pesach Sjeni
 • 30 april: lag BaOmer; 33ste dag van de Omertelling
 • 12 mei: Rosh Godesj Siewan (Nieuwe maansfeest)
 • 16 mei: Erev Sjawoeot (Wekenfeest, Pinksteren)
 • 11 juni: Rosj Chodesj Tammoez (Nieuwe maansfeest)
 • 27 juni: Vasten van 17 Tammoez (Rouwdag om vernietiging van de Tempel)
 • 1 juli: Herdenking officiële afschaffing trans-Atlantische slavernij op 1 juli 1863 in Suriname en de Antillen (Deutronomium 28:68)
 • 10 juli: Rosj Chodesj Av (Nieuwe maansfeest)
 • 17 juli: Erev Tisja B’Av (vasten van 9 AV), rouwdag om vernietiging van beide Tempels
 • 18 juli: Tisja B’Av (Vasten van 9 Av)
 • 9 augustus: Rosj Chodesj Elloel (Nieuwe maansfeest)
 • 7 september: Rosj HaSjana 5782 (Joodse Nieuwjaar)
 • 15-16 september Jom Kippoerim (grote verzoendag)
 • 20-28 september : Het Loofhuttenfeest (Sukkot)
 • 29 september : Simchat Torah
 • 7 oktober: Chesjwan (Nieuwe maansfeest)
 • 5 november: Kislev (Nieuwe maansfeest)
 • 5 december: Tevet (Nieuwe maansfeest)
 • Zondag 28 november tot maandag 6 december: Chanoeka, het lichtjesfeest.

 

Zondag 28 november tot maandag 6 december: Chanoeka, het lichtjesfeest.

Het lichtjesfeest, geldt ter nagedachtenis van het oliewonder in de Tweede Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. De eerste dag van Chanoeka begint na zonsondergang in de maand Kislev. De Bijbel schrijft niet voor dat dit feest, hoewel het betrekking heeft op een Bijbelse gebeurtenis, een van de verplichte feesten is die wij moeten vieren. Het staat een ieder dus vrij om al dan niet dit lichtjesfeest te vieren. Yeshua zegt in Johannes 8:12-14: ‘Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt zal nimmer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Laat dit de boodschap zijn bij de viering van Chanoeka, temeer omdat Yeshua zichzelf steeds in figuurlijke zin met de Tempel heeft vergeleken, die binnen drie dagen weer herbouwd zou worden.

Uit Psalm 81

Jubel over G’d. Hij is onze kracht. Loof en prijs de G’d van Jakob. Zing een lied met de tamboerijn. Laat harp en citer meeklinken. Blaas op de trompet wanneer het nieuwe maan is en ook bij volle maan, want G’d denkt aan u. Dat is een voorschrift in Israël, de G’d van Jakob heeft deze regel ingesteld.