De oorspronkelijke Bijbelse joden waren een ‘zwart’ Afrikaans volk.

Ingezonden door Quest-News-Serv Quest-News-Service-Quest-ministries.
Vertaald door Judit Kramer.

Tweeduizend (2000) jaar geleden waren de oorspronkelijke Joden in Afrika een ‘zwart’ Afrikaans volk wat werd beschouwd als een etnische groep (Massey – Egypt Light of the Word p. 501). Velen van hen zijn nog steeds ‘zwart’, zoals de Falasha-joden in Ethiopië in Noord-Afrika.

Een hoofdartikel van de New York Times (3 februari 1984) beschreef hen als ‘een verloren stam die zijn identiteit al meer dan 2000 jaar in een afgelegen uithoek van Afrika heeft bewaard’.

Abraham, de voorvader van de Hebreeën, kwam uit Chaldea; de oude Chaldeeën waren ‘zwart’. Afrika ontleent zijn naam zelfs aan Ophren, een zoon van Abraham die hij kreeg bij zijn vrouw,

Keturah (Whiston: The Life and Works of Flavius Josephus p.50). Net als bij Yahusha (Jezus), Miriyam (Maria) en Joseph (Jozef), gaat het geslacht van de Ethiopische keizer Haile Selassie, via koning Salomo, de koningin van Sheba en koning David, terug tot Juda.

De Romeinse historicus Tacitus schreef dat velen van zijn tijd geloofden dat de joden ‘een ras van Ethiopische oorsprong’ waren. De Bijbel classificeert de Ethiopiërs en joden samen in het boek Amos hoofdstuk 9 vers 7: ‘Volk van Israël betekent u ook maar iets meer voor Mij dan de Ethiopiërs? zegt Elohiem (de Heer)’. Paulus die een ‘zwarte’ huidskleur had wordt aangezien voor een ‘Egyptenaar’ en verklaart dat hij een ‘Israëliet’ is. (Handelingen 21: 37-39, 22:2, 3).

Het oorspronkelijke oude Hebreeuwse alfabet was identiek aan dat van de Feniciërs. ‘Semitische talen’ zijn echt dialectische varianten van Afrikaanse talen. Het woord ‘Semiet’ verwijst naar de afstammelingen van Sem, één van Noach’s zonen.

Afro-Amerikanen zijn grotendeels afstammelingen van de originele ‘zwarte’ joden! De oorspronkelijke Bijbelse joden waren ‘zwarte’ Afrikaanse mensen die meedogenloos werden vervolgd door de ‘witte’ mens (Romeinen). Messias Yahusha (Jezus) was een ‘zwarte’ jood die in deze tijd werd geboren. De Romeins-joodse Oorlog in 66 na Christus markeerde het hoogtepunt van deze vervolging en het einde van de oorspronkelijke ‘zwarte’ joden (Hebreeuws-Israëlieten) als natie.

Zoals door Yahusha (Jezus) voorspeld, werd Jeruzalem tijdens deze oorlog omvergeworpen, de tempel verwoest en de Israëlitische Hebreeën verstrooid. (Mat. 24: 15-21, Lukas 21: 5, 6, 20-24). Het verlies van mensenlevens was verschrikkelijk. Er werden zoveel Hebreeën gedood dat het hele meer van Galilea rood was van bloed en bedekt met lijken. De bekende historicus Josephus schatte dat alleen al bij de belegering van Jeruzalem één miljoen honderdduizend (1,1 miljoen) mensen omkwamen, meldt Hugh Schonfield in zijn boek ‘The Passover Plot’ p.192-195, waarin deze massale genocide wordt beschreven.

* Om de vernietiging te ontvluchten, vluchtten miljoenen originele ‘zwarte’ Bijbelse joden naar AFRIKA!

* Eeuwen later werden hun nakomelingen gevangengenomen en als slaaf verkocht in Amerika! Ella Hughley’s opmerkelijke boekje ‘The Truth About Black Biblical Hebrew-Israelites’ legt belangrijke details van dit onderdrukte onderwerp bloot en vat het samen. Ze schrijft: ‘Veel van de Israëlieten … die erin slaagden te ontsnappen aan hun vervolgers tijdens de Romeins-Joodse Oorlog, migreerden vervolgens naar West-Afrika, en jaren later werden hun nakomelingen gevangen genomen en in ketenen naar Amerika gebracht door wrede slavenhandelaren’. Zij citeert de bekende joodse historicus Josephus uit zijn boek ‘The Great Roman-Jewish War: 66-70’, waar hij schrijft over deze joodse verstrooiing en gevangenschap.

Generaal Vaspasianus en zijn zoon Caesar Titus vochten tegen de joden. Miljoenen joden vluchtten onder meer naar Afrika, op de vlucht voor de Romeinse vervolging en hongersnood tijdens het beleg. In ‘African Origins of Major Wester Religions p.75’ schrijft dr. Yusef ben-Jochannan: ‘Er waren veel Hebreeuwse (joodse) stammen die van inheemse Afrikaanse afkomst waren’. Deze Afrikaanse joden waren gevangen tijdens een opstand in Cyrene … in 115 na Christus.

Deze opstand markeerde ook het begin van een massale joodse migratie naar het zuiden, naar Sudan en naar West-Afrika. De Arabische historicus Ibn Battuta schrijft dat hij tijdens zijn reizen joden aantrof die verspreid waren over Noord- en West-Afrika. De beschrijving van verschillende Hebreeuwse stammen in West-Afrika zijn zeer goed gedocumenteerd.

Als de oorspronkelijke joden ‘zwart’ waren, waar kwamen ‘witte’ joden dan vandaan?

De geschiedenis leert dat een nomadische stam uit Europa, genaamd de ‘Khazaren’ in 740 na Christus ‘joods’ zijn geworden (zie hieronder). De Khazaren bekeerden zich tot het jodendom, het judaïsme. Zij stammen niet af van het huis van Israël! Khazaren vormen meer dan 90% van de zogenaamde ‘joden’ (schrijft G.C. Hatonn). Hugley schrijft: “De Khazaren vormen tegenwoordig het moderne jodendom”. Historici erkennen nu dat de meerderheid van de oostelijke zogenaamde ‘joden’ eigenlijk ‘Khazaren’ zijn en dat zij GEEN Semitische wortels hebben!

Het best bewaarde geheim ter wereld?

Hoewel de ‘zwarte’ Hebreeuws-Israëlieten de echte afstammelingen zijn van het oude Israël, is deze waarheid bij velen niet bekend en is het ‘het best bewaarde geheim ter wereld’. Door de slavernij en de verstrooiing zijn de Hebreeuws-Israëlieten in de wereld niet bekend als het ware Israël …

Sommige geleerden, leraren en predikanten leren dat God hen volledig heeft weggevaagd, maar God zei: ‘Ik heb u gekozen en heb u niet weggestuurd’ (Jes. 41:9, laatste deel) (en Romeinen hoofdstuk 11). Hoewel de kinderen van Israël in ballingschap gingen, is er een overblijfsel teruggekeerd zoals was voorspeld. De profetie van het 37e hoofdstuk van het boek Ezechiël vertelt over de geestelijke opstanding van het volk Israël, dat voor altijd verloofd zal zijn met hun God, in waarheid en in gerechtigheid. Er zijn talloze ‘zwart’-Hebreeuwse gemeenten in Amerika. ‘Tempel Bethel’ is de grootste en oudste (in Belleville, Amerika).

‘Joden’ waren een belangrijk onderdeel van de Afrikaanse slavenhandel in Amerika! De geheime relatie tussen ‘zwarte’ mensen en de ‘witte’ joden door de Natie van de Islam, samengesteld uit joodse documenten, onthult de enorme joodse betrokkenheid bij de Atlantische slavenhandel. ‘Joden’ waren in de middeleeuwen ook belangrijke slavenverkopers (Van Sertima: African Presence in Early Europe p.161) Deze ‘joodse’ slavenverkopers waren helemaal geen ‘echte joden’, maar Khazaren (zie hieronder).

Veel van Europa’s historische haat voor ‘joden’ is haat voor de meedogenloze Khazaren die werden gehaat ondanks dat ze ‘joden’ werden. In feite is het woord ‘jood’ ontstaan in de 18e eeuw om ze te labelen,(G.C. Hatonn: p.3, 17), vervalste zegeningen. ‘The Anti-Christ’ door Any Name en ‘Khazars’ door G.C. Hatonn, legt uit dat de Khazaren de echte ‘anti-semieten’ zijn die zichzelf bestempelen als zionisten en ‘joden’ om de wereld te misleiden om hun eigen toekomstige plannen voor wereldwijde en politieke verovering te bevorderen (zie pagina’s 22-24 in dit document). Het boek ‘The 13th Tribe’ van Arthur Koesler traceert de geschiedenis van de Khazaren en hun opkomst aan de macht.

Nawoord

Alles wat je hier te zien krijgt, moet je aan het volk Israël vertellen. ( Ezechiël 40:46).

God sprak in Ezechiël 47:21-24 over de verdeling van Israël, het volgende tot de Hebreeuwse Israëlieten: ‘Dit land dat jullie erfelijk bezit is, moeten jullie verdelen onder de twaalf stammen van Israël, maar ook onder de vreemdelingen die bij jullie wonen en kinderen bij jullie ter wereld gebracht hebben. Ze moeten als geboren Israëlieten beschouwd worden. Net als jullie krijgen ze een deel van het land in bezit.’

                                                                                                                           info@bethyeshurun.nl